ລາຍລະອຽດຮ້ານ

ປັບປຸງລ່າສຸດ 24/02/2022


บริษัท ทรอปิคอล นูทริชั่น จำกัด รับผลิต และจำหน่ายน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิค
น้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหาร ( Cooking Oil ), แป้งมะพร้าวออร์แกนิค, น้ำตาลมะพร้าวออร์แกนิค,
บริการ OEM ครบวงจร สร้างแบรนด์ใหม่ให้แก่ลูกค้า บริการ One Stop Service บริการจัดส่งภายในและภายนอกประเทศ
โดยได้รับมาตรฐานระดับสากล USDA, EU, JAS, GMP/HACCP, HALAL

บริษัท ทรอปิคอล นูทริชั่น จำกัด
568/1 หมู่. 6 ตำบล อ่าวน้อย, อำเภอ เมือง, จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย. 77210.
Tel : +66(0) 82-292-5909
    +66(0) 63-235-4239
    +66(0) 92-249-5711
อีเมล์ : info@tropical-nutrition.com
Website : http://www.tropical-nutrition.com/th/
FB : https://www.facebook.com/TropicalNutritionTH/


นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า การคืนสินค้า และการคืนเงิน
1. นโยบายการคืนสินค้า ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุด หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางบริษัทจะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาด สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เกิดการชำรุดเสียหาย หมายเหตุ สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน/ หรือสามารถลองสินค้าได้ แต่ต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่ สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์เสริม หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน กรณีสินค้าที่เป็นลดราคาทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี

2. วิธีการส่งคืนสินค้า หากท่านต้องการส่งสินค้าคืน กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้า เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าส่งคืนของท่านอยู่ในเงื่อนไขการส่งคืนสินค้า หากท่านต้องการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่

3. ตรวจสอบสถานะการคืนสินค้า กระบวนการเปลี่ยนสินค้า / คืนเงิน จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางบริษัทได้ทำการประเมินสินค้าที่ส่งคืนจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการประเมินคุณภาพสินค้านี้อาจใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 092 249 5711

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ถูกต้อง ชำรุด หรือเสียหาย ทางบริษัทยินดีที่จะไปรับสินค้าและทำการเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคำสั่งซื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

5. การเปลี่ยนสินค้าใหม่ ทันทีที่ทางเราได้รับสินค้าของท่านคืน ทางเราจะทำการประเมินสินค้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้าคืนของท่าน ซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า หลังจากอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ แล้วทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ที่กำหนดไว้ โดยท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งว่า เรากำลังดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่าน และท่านจะได้รับหมายเลขคำสั่งซื้อใหม่ด้วย

6. นโยบายการคืนเงิน ทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้ ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 30-45 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน คือ
1. สำเนาบัตรประชาชน และ
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซนต์สำเนาถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อจะต้องตรงกัน)​ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า