Cocowel แป้งมะพร้าวออร์แกนิก Organic Coconut Flour

Wishlist: (3)

Cocowel แป้งมะพร้าวออร์แกนิก Organic Coconut Flour
แป้งมะพร้าวออร์แกนิกที่ดีที่สุด แป้งมะพร้าวออร์แกนิกของเรา ผลิตมาจากเนื้อสดของมะพร้าวที่ปลูกมาจากสวนที่รับรองเกษตรอินทรีย์ เป็นแป้งชนิดหนึ่งที่ดีต่อสุขภาพ gluten-free เหมาะกับคนที่ไม่บริโภคอาหารจากสัตว์ มีรสชาตอร่อย และคงคุณค่าของอาหารไว้ แป้งมะพร้าวออร์แกนิกของเราจะเพิ่มกลิ่นหอมของมะพร้าวให้กับเบเกอร์รี่ เค้ก คุกกี้ และของหวานต่าง ๆ

คุณสมบัติของแป้งมะพร้าวออร์แกนิก
* คาร์โบไฮเดรตต่ำ และไม่มีกลูเตน
* มีใยอาหารสูงถึง 43 กรัม ต่อแป้งมะพร้าว 100 กรัม
* ช่วยคงสภาพ เพราะเป็นแป้งมะพร้าว
* น้ำตาลจากแป้งมะพร้าวออร์แกนิก ทำให้มีรสหวานละมุน
* แป้งมะพร้าวออร์แกนิก สามารถใช้แทนแป้งข้าวสาลีได้ถึง 20%

ราคา Cocowel แป้งมะพร้าวออร์แกนิก 
- Cocowel แป้งมะพร้าวออร์แกนิก 1-5 กิโลกรัม ๆ ละ 275 บาท
- Cocowel แป้งมะพร้าวออร์แกนิก 5-25 กิโลกรัม ๆ ละ 265 บาท
- Cocowel แป้งมะพร้าวออร์แกนิก 25 กิโลกรัมขึ้นไป กิโลกรัมละ 250 บาท

 

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

1. นโยบายการคืนสินค้า
ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุด หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางบริษัทจะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาด
สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเกิดการชำรุดเสียหาย

หมายเหตุ
สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน/ หรือสามารถลองสินค้าได้ แต่ต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่
สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์เสริม
หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน
กรณีสินค้าที่เป็นลดราคาทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี

2. วิธีการส่งคืนสินค้า
หากท่านต้องการส่งสินค้าคืน กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้า เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าส่งคืนของท่านอยู่ในเงื่อนไขการส่งคืนสินค้า หากท่านต้องการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ 

3. ตรวจสอบสถานะการคืนสินค้า
กระบวนการเปลี่ยนสินค้า / คืนเงิน จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางบริษัทได้ทำการประเมินสินค้าที่ส่งคืนจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการประเมินคุณภาพสินค้านี้อาจใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 092 249 5711

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน
หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ถูกต้อง ชำรุด หรือเสียหาย ทางบริษัทยินดีที่จะไปรับสินค้าและทำการเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคำสั่งซื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

5. การเปลี่ยนสินค้าใหม่
ทันทีที่ทางเราได้รับสินค้าของท่านคืน ทางเราจะทำการประเมินสินค้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้าคืนของท่าน ซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า

หลังจากอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่  แล้วทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ที่กำหนดไว้ โดยท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งว่า เรากำลังดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่าน และท่านจะได้รับหมายเลขคำสั่งซื้อใหม่ด้วย

6. นโยบายการคืนเงิน
ทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้

ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 30-45 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน คือ
1. สำเนาบัตรประชาชน และ
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซนต์สำเนาถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อจะต้องตรงกัน)​

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ຄົງເຫຼືອ
Cocowel แป้งมะพร้าวออร์แกนิก 1 กิโลกรัม 967 ຊິ້ນ

ຄວາມເຫັນຂອງລູກຄ້າ (2 ຄົນ)

  • 100.00% Complete (success)
    2
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2020-07-09 10:12:44

แพคดี ส่งเร็ว

-
2018-12-11 00:24:29

กินหอม

ເບິ່ງຄຳຄິດເຫັນທັງໝົດ